Are you sure?

Aki.jpg
All: 68/69
Folder: 4/4
It Aki adopted by Kestrel (Kess).

11:04 Sat 10/7/2006
Kot.K
Jaki on s³odki ^_^ a te kie³eczki ^.^ takie lubiê szblozebny wilczuœ cudeñko szkoda ¿e ja go nie przygrne³¹m ^_^
a w tych tulipanach to siedzi ¿eby siê zamaskowaæ tak XD tylko ¿eby go tam ¿adna przczu³ka z kwiatkiem nie pomyli³a ^^

Artist login
Password
Register Forgot?