Are you sure?

Dagger.png
All: 63/69
Folder: 3/4
Dagger adopted by Pheonix.

11:06 Sat 10/7/2006
Kot.K
Fajnie siê wabi ^_^ jego imie przypomina mi stre dobre czasy w których du¿o siê pisa³o ma³o siê spa³o lecz nie du¿o z tamtych czasów siê opowadanek zachowa³o ale jedno moje ulubione mia³o tytu³ Dagger to chyba znaczy sztylet prawda??? ^_^
fajne te pozy tego wilczka

Artist login
Password
Register Forgot?