Are you sure?

Happy.jpg
It is picture for all artists who was commented me and my picture!

FOR:
Emifur(Emi), *cheetah*, TheRaven, Paddy Cake, Hark, Kot.K, MARY14, Fluffybunny, Loui_rox, Phea, Mushroom, Kuroneko Tenshi / Killress, Quill, WildAboutLions13, Lily the pink, Splixx the milotic, Aleu#1 to JessKitt-08, Timali, Dyani, Dragon race, evatri00o, _caitlin_, Ochi, Kenya3, Ra, Illusen, Ashaii, Fennec8, ~Fang~, Night_White_Lion, Nala_91, Dogedoos, armedtiger and Spirit-Lion.

21:41 Mon 6/26/2006
*cheetah*
Thank you! It's such a great pic!!! :D

01:20 Tue 6/27/2006
Dragon race
there me thanks so much!!

05:18 Tue 6/27/2006
Kot.K
*w ciê¿kim szoku* O.o to jest cudowne tyle obrazków tyle charakterów O_o i to ka¿dy innym stylem nie no podziwiam a nie myœla³aœ kiedyœ o Deviantarcie taka stronka gdzie mo¿na te¿ zamieszczaæ obrazki jesteœ wspania³¹ artystk¹ a na tej stronie jest wiele Polskich lewków takich jak na przyk³ad ja XD mog³a bym ci pomuc za³o¿yæ konto
A wracaj¹c do obrazka Timali wygl¹da cudnie ^_^ odrazu ta ptaszynka wpad³a mi w oko po bardzo d³ugim przygl¹daniu siê obrazkowi znalaz³a tez Aleu#1 JessKitt-08 ale jej fursonka to chyba wilczk jest XD o ile siê nie myle wypatrzy³am te¿ MARY14 ^_^ i oczywiœcie XD siebie znaczy siê Starli i InXi XP ich to trudno nie za³wa¿yæ ^_^ oczywiœcie koniecznie musze sobie ten obrazek zapisaæ mam na to specjalny folder ^.^

05:56 Tue 6/27/2006
Tima
Cool group picture! Thank you for drawing my birdie! :) I'd love to do one of these things some day, but there are so many people I'd want to include in them.

09:51 Tue 6/27/2006
Emifur(Emi)
aw this is so awsome! ^^ i love it! keep up the great work! ^^

10:05 Tue 6/27/2006
Khaiyrah
wahey!! thats cool!!! the Sacred Symbol!! :D:D::D thankyou!!

11:56 Tue 6/27/2006
Lily the pink
that is alot of characters...Is that honey on top of bubbles head? Anyways Great job:)Thank you

13:51 Tue 6/27/2006
Nightingalle
:3 That was unexpected and wonderful! Thank you Kale <3 :D Hehe!

14:27 Tue 6/27/2006
Fennec8
haha, look theres me, hah thats so cool, hah thats rele cool, man i'm flattered. thanks!!

17:02 Tue 6/27/2006
Ashaii
Thanks! ;D love it. Happy holiday to you to!

17:45 Tue 6/27/2006
FallOutBoyFan13
Thank you so much Angel looks beautiful:)

18:38 Tue 6/27/2006
NightWhiteLion
Thanks! I love the little Magnus!!!!!

19:23 Tue 6/27/2006
Loui_rox
awwww thankyou so much! it was a really nice surprise!! i absolutely love it! aw and my lion with no name is there! Thanks!! :) Happy Holidays!

thanks again!!!!!!!!!! :D

03:08 Wed 6/28/2006
Abmis
Thank you so much for this I really love it!!!

11:54 Thu 6/29/2006
Quill
*hug* Thank you!

06:04 Thu 7/6/2006
Billie
thanks kale!!!!! I'm very happy!!;D!!

14:34 Fri 7/7/2006
armedtiger
wow! great drawing of tac! thanx alot

15:41 Sat 7/15/2006
TheRaven
Wow thats really creative! thank you so much! *tackles* mwahahahaha

*faves*

Artist login
Password
Register Forgot?