Are you sure?

MundialGOPOLAND.wmv
All: 43/69
Folder: 1/1
WOW! Mundial started!!!!!
I'm Polish, so I root for Polish team...
GO Poland!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

The music in this animationis is fragment of "Mazurek D±browskiego". "Mazurek D±browskiego" is our Polish hymn.

Poland will win!!!!!!

Je¶li to nie zachêci polskiej reprezentacji do walki, to nic ich nie ruszy...

06:50 Wed 6/14/2006
Kot.K
Czy to animacja? Bo niestety nie mogê go obej¿eæ a szkoda =( bo bardzo bym chcia³a

Artist login
Password
Register Forgot?